Mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo plné neočakávaných zvratov

12. 06. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Po úplnom zázname z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo stredy, 11. júna, vám prinášame krátku reportáž, ktorá vás prevedie celým rokovaním a informuje o najdominantnejších otázkach či sporoch, ktoré sa ním tiahli. Dotýka sa predovšetkým neúčasti primátora mesta na rokovaní, nezodpovedaných otázok poslancov, ale aj emocionálnych odchodov z rokovacej sály či expresívnych vystúpení poslancov.

Diskusia k článku