Mimoriadne MsZ v Trenčíne 3.10.2014

04. 10. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Záznam piatkového Mimoriadneho MsZ, na ktorom sa rozhodovalo o budúcnosti futbalového štadióna v Trenčíne. Pozrite si jeho priebeh prostredníctvom nášho záznamu v plnej dĺžke.

Bod:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:03:45 Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve mesta, na prevzatie veci do užívania, na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s
3. 01:52:07 Interpelácie poslancov
4. 01:58:46 Rôzne
5. Záver

Diskusia k článku