Mimoriadne MsZ v Trenčíne 13.10.2011

13. 10. 2011 Mestské zastupiteľstvo

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 13. októbra schválili odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemkov v priemyselnom parku. Mesto v priemyselnom parku vlastní takmer desať hektárov pozemkov, avšak malý podiel, vo výmere 2 009 metrov štvorcových, patrí Anne Jankovičovej. Tá ponúkla mestu svoj spoluvlastnícky podiel za kúpnu cenu 18,26 eur za meter štvorcový, celková kúpna cena predstavuje 36 695,3 eur.

Diskusia k článku