Mimoriadne MsZ v Trenčíne 12.8.2014

13. 08. 2014 Mestské zastupiteľstvo

August so sebou priniesol aj jedno z ďalších mimoriadnych rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Poslanci diskutovali celkovo o štyroch bodoch, no najväčšiu debatu rozpútal návrh na určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15.novembra 2014. Primátor mesta predniesol návrh na zníženie počtu poslancov z pôvodných 25 na 19, ktorí by mesto zastupovali v nasledujúcom volebnom období. Členovia samosprávy sa však s týmto návrhom nestotožnili a mesto tak naďalej bude na čele s primátorom riadiť 25 poslancov.

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 12.8.2014

Bod:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. 0:02:52 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčín
3. 0:04:29 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014
4. 1:13:47 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Diskusia k článku