Mimoriadne MsZ v Trenčíne 11.6.2014

11. 06. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Dnešné mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva malo na programe len jeden bod rokovania, a tým bolo rokovanie o situácii v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Rokovanie prebiehalo v duchu búrlivých vystúpení jednotlivých poslancov, ktorých vyvrcholením bol odchod z rokovania mladého poslanca, Patrika Žáka. Po opustení rokovacej sály ďalším poslancom už Mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné a muselo byť preložené na iný dátum. Tohto mimoriadneho zasadania sa nezúčastnil ani primátor mesta, Richard Rybníček, ktorý svoju neúčasť odôvodnil tým, že poslancom všetky možné a potrebné informácie už poskytol. Tí ho naopak obvinili z netransparentného jednania a neochoty informovať poslancov o podstatných veciach.

Diskusia k článku