Vzdialené volania - výstava Jozefa Bajusa

12. 03. 2014 Kultúrne podujatia
Vzdialené volania - výstava Jozefa Bajusa

Po premiére projektu v Galérii mesta Bratislavy sa repríza tejto úspešnej výstavy uskutoční v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a to v termíne od 14.marca do 27. apríla 2014.

"Moja výstava je poznačená pobytom vonku. Sú to práce, ktoré by ťažko vznikli v slovenskom prostredí. Od začiatku som si uvedomoval výzvu, ktorá ma čakala za oceánom. Enviromentalistické témy, týkajúce sa prostredia, v ktorom žijeme, vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme a to všetko znásobené globálnym otepľovaním, sú témy, ktoré ma dlhodobo znepokojovali. Okrem týchto tém sú na výstave zastúpené aj sociálno-politické témy týkajúce sa ľudského útlaku a utrpenia. Za každým vojnovým konfliktom sú hlavne nevinní ľudia, – utečenci, ktorí beznádejne hľadajú útočisko pred nespravodlivosťou. Časť výstavy je poznačená aj mojím vlastným osudom – stratou milovanej manželky a ďalších blízkych osôb, ktoré ma veľmi zasiahli a v tejto dobe sa s tým všetkým vyrovnávam. Výtvarný dialóg s mojím otcom je tiež témou výstavy, stále pokračuje a vnímam ju ako rozhovor na diaľku,“ charakterizoval výstavu Jozef Bajus.

Jozef Bajus študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1979 – 1985. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Buffalo State College (USA). Získal množstvo ocenení, napr. v roku 2008 cenu Esprit de Corps v kategórii umelec (Burchfield – Penney Art Center, Buffalo) aj cenu President’s Award for Excellence in Research, Scholarship & Creativity, BSC, Buffalo, NY, USA (cenu za vynikajúce výsledky vo výskume, vedeckej práci a tvorivosti). Vystavuje po celom svete a jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných zbierkach v Európe, USA a v Kanade. Jozef Bajus je autorom, ktorý sa naliehavo vyjadruje k ťažiskovým a v mnohých prípadoch ťaživým témam našej doby, ako napr. násilie, vojny, ekologické
problémy a pod. Inšpiráciou sú aj spomienky na detstvo a hľadanie rodinných koreňov (séria MARKS-ZNAKY, r. 1996). V najnovšej tvorbe nájdeme aj práce, ktorými komunikuje na diaľku so svojim otcom, vytvára sériu trojrozmerných nástenných objektov pod názvom RUB ČO JE LÍCE a STRIHY.

Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, Trenčín
Kurátor: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy
Vernisáž: 14. 3. 2014 o 17.00 hod
Termín podujatia: 14. 3. – 27. 4. 2014

Diskusia k článku