Slávnostné ukončenie Leta v galérii

18. 09. 2017 Kultúrne podujatia
Slávnostné ukončenie Leta v galérii

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozhodla počas leta sprístupniť verejnosti nádvorie galérie. Počas dvoch prázdninových mesiacov galéria pre verejnosť pripravila celkom 9 celodenných sprievodných podujatí v exteriéri galérie. " Našim cieľom bolo oživiť nádvorie galérie, vytvoriť príjemné prostredie na aktívne trávenie voľného času a oboznámiť ľudí s činnosťou galérie, " povedala Barbora Varga Petríková,  riaditeľka galérie.

Na nádvorí galérie sa každú letnú sobotu konal zaujímavý program pre malých aj veľkých. Pozvanie prijali rôzni hostia z oblasti výtvarného umenia, ktorí lektorovali tvorivé dielne. Maliarka Lucia Horňáková Černayová lektorovala tvorivú dielňu akčnej maľby. Odevné dizajnérky V. Kostková a P. Pršová s deťmi kreslili na tričká, Kid Art Collective pripravil spoločné maľovanie na jedno obrovské plátno. Počas keramického dňa mali návštevníci možnosť vyskúšať si točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny. Ilustrátorka Janka Danková deťom ukázala ako sa ilustruje detská knižka. Niekoľkokrát sa konal obľúbený workshop Luminografie. Na nádvorí galérie sa pracovalo s drevom, vyrábali sa šperky, maľovalo sa nohami . . . Pre dospelých galéria pripravila workshop s fotografkou  Petrou Lajdovou na tému portrét, Kvetinovú školu s kvetinárstvom Černuška, kde sa návštevníci naučili spracovať živé aj sušené kvety a vytvoriť si originálny veniec na dvere. Galerijný ateliér pre dospelých pripravil výstavu s názvom Radosti života 3 . . .

Okrem aktivít na nádvorí galérie prebiehali komentované prehliadky výstav s kurátorkami aj s umelcami. Návštevníci mohli každú sobotu bezplatne navštíviť nielen tvorivé aktivity, ale aj výstavné priestory galérie. Počas Leta v galérii mali návštevníci možnosť vidieť okrem stálych expozícií Miloša Alexandra Bazovského, Trenčanov a sochárskej expozície aj niekoľko premenlivých výstav (Ján Mathé – sochy a kresby, Re-kreácia - Pedagógovia, absolventi a študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Juraj Jaroš – pár minút obyčajného súkromia, Jozef Baus – Pohľad z druhej strany, Diana Garafová – Ako sa mám dostať dnu ?).

" Leto v galérii sa ukázal ako veľmi atraktívny program. Návštevnosť galérie počas prázdninových sobôt stúpla o 40 %. Tento projekt bol úspešný a budeme robiť všetko preto, aby sa o rok zopakoval" povedala Barbora Varga Petríková, riaditeľka galérie.

Slávnostný večer pri príležitosti ukončenia Leta v galérii sa konal v stredu 6. septembra . O jedinečný hudobno - divadelný program sa postarali zaujímaví hostia. Herec Pavol Seriš, herečka Katarína Gurová, ženské trio Krajka, muzikanti umeleckého súboru Lúčnica, speváčka Mia Melicheríková.

" V spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom sme pripravili slávnostné otvorenie aj ukončenie Leta v galérii. Projekt Leto v galérii bol zrealizovaný vďaka participatívnemu komunitnému rozpočtu TSK. Ďakujem všetkým našim partnerom, ktorí  nám pomohli oživiť nádvorie galérie"  povedala Barbora Varga Petríková, riaditeľka galérie.

Leto v galérii ale úplne nekončí. Počas mesiaca september bude galéria súčasťou 5. ročníka sympózia súčasného umenia Hala a na nádvorí sa budú konať aktivity spojené so súčasným umením.

Posledná aktivita v rámci podujatia Leto v galérii bude v pondelok 25. septembra, kedy galéria pripravuje prednášku VEČER S LEGENDOU. Ide o netradičný autorský večer publicistu, historika a teoretika fotografie docenta honoris PhDr. Mariána Pauera ESFIAP o legende so slovenskými koreňmi s názvom Fotograf Beatles – DEZO HOFFMANN.

 

Galéria k článku

Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii
Slávnostné ukončenie Leta v galérii

Diskusia k článku