Cesta časom - Stredné Považie v archeologických nálezoch

16. 10. 2012 Kultúrne podujatia

Úrodné údolie Váhu bolo v minulosti vhodným miestom pre život človeka. Počas tisícročí sa tu vystriedali mnohé kultúry, národy a zanechali po sebe mnoho dokladov v podobe trojrozmerného materiálu, uchovaného najčastejšie v zemi. Odkrývajú ich archeológovia a predstavujú verejnosti cestou stálych expozícií alebo príležitostných výstav.
Spomínaná výstava je súčasťou akýchsi osláv či skôr pripomienkou toho, že už 100 rokov stojí múzeum v Trenčíne ako vedecká a kultúrna inštitúcia.

Diskusia k článku