Trenčín robí najväčšiu reformu verejných financií

12. 12. 2012 Krátke správy
Trenčín robí najväčšiu reformu verejných financií

Za dva roky poklesol dlh mesta Trenčín o takmer 40 percent. Informoval o tom primátor Richard Rybníček na poslednom tohtoročnom mestskom zastupiteľstve.

Na konci februára tohto roku bol každý Trenčan zadlžený sumou 515 eur, k 31. októbru dlh na jedného obyvateľa mesta klesol na 436 eur. Celková výška dlhu je v súčasnosti 24,2 milióna eur, čo je dokonca menej, ako tomu bolo na konci roka 2008, kedy bol Trenčín zadlžený sumou 26,5 milióna eur (477 eur na občana).

Ako sa dlh vyvíjal?

Za rok 2009 sa záväzky mesta zvýšili na 27,6 milióna eur,  každý Trenčan dlžil sumu 507 eur. Zadlžovanie pokračovalo rýchlym tempom. V roku 2010 až do výšky 39,7 milióna eur. Dlh na obyvateľa sa tak vyšplhal na 714 eurObrat nastal až v roku 2011. Stúpajúcu krivku zastavilo prísne šetrenie. Celkový dlh mesta k poslednému decembru 2011 tak klesol na 29,9 mil. eur, dlh na obyvateľa na 539 eur.

Dane a poplatky sa nezvyšujú

V Trenčíne sa naposledy valorizovali miestne dane a poplatky za odpad v roku 2012, k čomu mesto muselo pristúpiť po mnohých rokoch. „S poslancami sme sa zhodli na tom, že nebudeme prenášať ťarchu dlhov mesta na občanov. Preto sa ani dane, ani poplatky zvyšovať nebudú,“ povedal Richard Rybníček. Od 1.januára 2013 však Trenčania nebudú platiť za psa, nehnuteľnosť, či za odvoz odpadu viac ako v roku 2012. Z viacerých druhov miestnych daní a poplatkov pripomíname napríklad daň z bytov. Jej sadzba bude aj v roku 2013 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 0,290 eura a napríklad pri garážach zostáva sadzba dane na úrovni 1,096 eura za m2. 

Pre majiteľov psov sa tiež nič nemení. Za jedného psa chovaného na území mesta, okrem rodinných domov s výbehom  zaplatí jeho majiteľ 30 eur. Ročná sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom je aj pre budúci rok 12 eur. Mesto oslobodí od dane za psa záchranárskeho psa so špeciálnym výcvikom, ale aj psa, ktorého si občan vezme z trenčianskej karanténnej stanice. Miestny poplatok za odvoz odpadu u fyzickej osoby, ktorá nevyužíva množstvový zber zostáva 0,087 eura na osobu a kalendárny deň.

 

Plat primátora zostáva najnižší

Od 1.januára 2013 nedôjde ani k zmene platu primátora Trenčína. Richard Rybníček má teda i naďalej najnižší plat spomedzi všetkých krajských primátorov. Od 1.júna 2011 poberá mesačnú mzdu na úrovni zákonného minima, kedy sa koeficient 3,19 násobí priemernou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná mzda primátora Trenčína bola v tomto roku 2.508 eur. O zníženie platu ešte pred rokom a pol požiadal z vlastnej iniciativy. „Urobil som to kvôli veľmi zlej finančnej situácii mesta a tiež z presvedčenia a solidarity s občanmi, ktorí trpezlivo znášali nemalé úsporné opatrenia. Ale urobil som to nielen ja, ale aj poslanci, ktorí dostávajú to najnižšie finančné ohodnotenie, ktoré im zo zákona prislúcha,“ povedal R.Rybníček.

Trenčín je príkladom pre Slovensko

Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa dokonca vzdávajú nákupu nových notebookov a naviac na návrh predsedu poslaneckého klubu SMER-SD Daniela Beníčka sa v rozpočte na budúci rok znižuje položka Mzdy pre mestský úrad a mestskú políciu o 5 percent.

„Keď k tomu všetkému pridáme fakt, že sa nám za dva roky podarilo znížiť dlh o 40 percent, tak potom mesto Trenčín je príkladom pre celé Slovensko a aj pre Vládu SR, ktorá vyzýva samosprávy, aby šetrili aj na vlastných mzdách. My v Trenčíne to už dávno robíme, a to tak, že nižšie sa už ísť v našom prípade nedá. Naše mesto urobilo najväčšiu reformu a ozdravenie verejných financií,“ povedal trenčiansky primátor. 

Diskusia k článku