Tlačové vyhlásenie Renáty Kaščákovej

25. 07. 2013 Krátke správy
Tlačové vyhlásenie Renáty Kaščákovej

Predbežne ma neoficiálne oslovili niektorí zástupcovia pravicových strán, aby som v nadchádzajúcich voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja kandidovala s ich podporou na post županky. Po zrelej úvahe som dospela k rozhodnutiu, že túto výzvu prijmem výlučne za predpokladu, že sa pravicové strany pri podpore mojej kandidatúry spoja. V prípade, že sa pravica nezjednotí na mojej nominácii, kandidovať nebudem.

 

Profil:

Mgr. Renáta Kaščáková je absolventkou Filozofickej fakulty UK Bratislava, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo (anglický a taliansky jazyk). Od r.2003 pôsobí na mestskom úrade v Trenčíne, kde sa o.i. podieľala na vzniku klientského centra, koordinovala projekt kandidatúry mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 a riadila Kultúrno-informačné centrum. Po komunálnych voľbách v roku 2010 sa stala mestskou poslankyňou a pôsobila ako zástupkyňa primátora Richarda Rybníčka. V roku 2012 sa po viacnásobných politických útokoch zo strany mestských poslancov vzdala funkcie i poslaneckého mandátu a prijala pozíciu koordinátorky nadregionálneho projektu rozvoja mesta Trenčín si Ty, ktorý iniciovala. Má tri deti a od narodenia žije v Trenčíne.

 

Diskusia k článku