Odstraňovanie drevín v "Trenčianskej jame"

02. 10. 2012 Krátke správy

Dnes boli dreviny v jame odstránené pracovníkmi Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Od 1.októbra je výrubové obdobie, neboli teda potrebné ani ornitologické výskumy. Mesto si týmto krokom uplatnilo svoje práva vyplývajúce z vlastníctva pozemku.

K zasypaniu jamy bude môcť Mesto pristúpiť až keď rozhodnutie Krajského stavebného úradu nadobudne právoplatnosť, teda v momente, keď si všetci zainteresovaní prevezmú doručenku - poštu.

Diskusia k článku