Mesto Trenčín upozorňuje na rozkopávku - Piaristická ulica

11. 10. 2012 Krátke správy

Mesto Trenčín upozorňuje na rozkopávku:

Upozorňujeme vodičov prechádzajúcich cez Piaristickú ulicu na rozkopávku po celej jej dĺžke. Tá je potrebná vzhľadom na nutnú rekonštrukciu vodovodných potrubí. Práce by mali byť ukončené do konca roka. Potom bude nasledovať povrchová úprava vozovky v celej šírke ulice.

Už v minulom roku bolo nevyhnutné pristúpiť v tejto časti Trenčína k rekonštrukcii kanalizácie, ktorej havarijný stav spôsobil prepadávanie vozovky od križovatky Piaristická – Súdna po križovatku Piaristická - K dolnej stanici.

Dopravná situácia na Piaristickej ulici a v jej križovatkách je a v najbližších týždňoch bude komplikovaná. Preto prosíme vodičov o zhovievavosť. Ďakujeme za pochopenie.

Diskusia k článku