Krátko po otvorení podchod poznačili vandali

12. 10. 2012 Krátke správy

Čisté steny pri výťahoch na oboch stranách podchodu pri hoteli Elizabeth sa im zrejme nepáčili, a tak ich zničili.

Práce na základnej etape rekonštrukcie podchodu pri hoteli Elizabeth vyšli mesto na 200 tisíc eur, pričom polovicou sumy prispel vlastník hotela. Je smutné, že krátko po sprístupnení výťahov bola časť tejto investície znehodnotená. Po vandaloch ostal podchod zahádzaný odpadkami, steny pri oboch výťahoch sú poškodené. Odpadky mesto upratalo a steny bude nutné opraviť.

Diskusia k článku