XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

04. 09. 2012 Zastupiteľstvo TSK

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo 22. augusta 2012 na svojom XVIII. riadnom zasadnutí v treťom funkčnom období.

Diskusia k článku