XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

24. 05. 2012 Zastupiteľstvo TSK

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo v stredu 25. apríla 2012 na svojom XVI. zasadnutí v tomto funkčnom období.

Diskusia k článku