Verejná diskusia o budúcej cyklotrase

21. 09. 2012 V Trenčíne...

Cyklotrasu pripravuje Mesto Trenčín v spolupráci s OZ Fialka a Centrom Environmentálnych aktivít. Mala by spojiť najväčšie sídlisko Juh s centrom mesta. Začínať bude existujúcimi chodníkmi v Parku pod Juhom a potom ako samostatná cestička pre cyklistov cez Soblahovskú a Legionársku ulicu až do centra. Mesto ju chce zrealizovať ako pilotný projekt, pričom má ambície vybudovať logickú sieť cyklotrás s ich vzájomným prepojením.

Diskusia k článku