Primátor oficiálne predstavil projekt rekonštrukcie zimného štadióna

14. 06. 2012 V Trenčíne...

Záznam tlačovej konferencie primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, kde verejnosti bližšie vysvetľuje svoj návrh ako vyriešiť prevádzkovanie zimného štadióna v Trenčíne a prečo je podľa neho výhodný jeho odpredaj súkromnému investorovi.

Diskusia k článku