Daj si vodu z vodovodu

05. 06. 2012 V Trenčíne...
Daj si vodu z vodovodu

Piaty ročník projektu DAJ SI VODU Z VODOVODU pripravila Nadácia TVS a Trenčianska nadácia pre deti materských škôl v trenčianskom regióne. Hlavným cieľom projektu je pomáhať budovať pozitívne návyky našich najmenších k vode všeobecne, zvlášť k vode z vodovodu, priblížiť deťom kolobeh vody a úlohu TVS, a.s. v tomto procese s dôrazom na nenahraditeľnosť vody pre život na zemi.

Symbolom projektu sú dvaja kamaráti Kvapko a Kvapka, ktorí spoločne s deťmi prostredníctvom prednášok a hier sledujú cestu vody v prírode, ale i z prírody k ľuďom. Učia sa, že voda z vodovodu je zdravá, zvlášť vhodná na pitie, že ju treba správne používať, ale i šetriť ako vzácny zdroj pre ľudí.

V rámci 5. ročníka projektu bolo oslovených 65 materských škôl, z nich 21 sa zapojilo aspoň do jednej z aktivít projektu. Materské školy najviac zaujali prednášky, kde deti pod vedením skúsených lektoriek sledovali cestu vody v prírode prostredníctvom hier, komiksov a omaľovánok. Naučili sa, že voda z vodovodu je pre nás najprirodzenejšia a najzdravšia tekutina.

Tradičnou aktivitou projektu bolo divadielko o vode. Deti s pomocou svojich pedagógov nacvičili divadelnú hru podľa navrhnutého scenára a predstavili ju v hlavnom programe na Svetovom dni vody. Aby náročný scenár zvládli aj tie najmenšie ratolesti, celú hru si rozdelili dve materské školy: MŠ Považská Trenčín a SMŠ Slimáčik Trenčín. S divadielkom sa mohli rodičia a priaznivci opäť stretnúť v areáloch šiestich materských škôl v rámci novej aktivity projektu - pokusu o rekord v počte kvapiek na jednom mieste.

Dňa 1. júna v čase od 14,30 do 15,00 sústredili zapojené materské školy vo svojom areáli maximálny počet priaznivcov so znakom vody – pečiatkou so symbolom kvapky, vodným kostýmom, kýblikom s vodou, či inými vhodnými atraktívnymi nápadmi. Všetky „kvapky“ vyhľadali a spočítali „sčítací komisári“ z radov dobrovoľníkov Trenčianskej nadácie, spoločnosti Johnson Controls a Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Vodný rekordér MŠ Chocholná - Velčice získala za najvyšší počet kvapiek vo svojom areáli, celkom 209, cenu Nadácie TVS - pitnú fontánku. Vo všetkých šiestich MŠ sa podarilo minimálne na pol hodinu sústrediť spolu 1016 ľudí. Viaceré škôlky využili túto aktivitu na svoju prezentáciu a v rámci dňa detí si pripravili pre návštevníkov pútavý a veselý program.

Výtvarnú súťaž o NAJ leporelo z roku 2009 vystriedala súťaž o NAJ vodný kostým s rovnakým cieľom podporiť tvorivosť detí. Pod vedením pedagógov a rodičov tak vznikli originálne vodné kostýmy. Súťažili jednotlivci alebo kolektívy a jedinou podmienkou súťaže bolo využitie recyklovateľného materiálu. Vyhodnotenie súťaže spojené s módnou prehliadkou sa uskutočnilo v rámci ťažiskovej aktivity projektu - Svetového dňa vody 22. marca 2012 v divadelnej sále ODA Trenčín. Z 9 zapojených škôl sa podarilo uspieť v kategórii „jednotlivec“ SMŠ Slimáčik Trenčín, ZŠ s MŠ Svinná a ZŠ s MŠ Bošáca, v kategórii „kolektív“ MŠ Švermova Trenčín, MŠ SNP Trenčianske Teplice a MŠ M. Turkovej Trenčín. Jedinečné vodné dielka spolu s fotografiami približujúcimi priebeh súťaže boli v podobe výstavy sprístupnené v OC Laugarício do 1. júna 2012.

Neoddeliteľnou súčasťou 5. ročníka projektu bolo aj grantové kolo určené zapojeným materským školám, ktoré sa takto mohli uchádzať o finančný grant až do výšky 200 €. Základnou podmienkou pre vypracovanie projektu bolo naplnenie tém grantového kola - Cesta vody, Pitný režim alias Voda základ života, Šetri tam kde treba. Finančnú podporu v celkovej hodnote 797 € získali štyri materské školy – Svinná, Na dolinách, M. Turkovej a SMŠ Slimáčik. Na výsledky podporených aktivít sa deti môžu tešiť už v tomto roku.

Diskusia k článku