Získaním ocenenia Najtransparentnejší kraj na Slovensku úsilie Trenčianskej župy nekončí

16. 01. 2018 Trenčiansky kraj
Získaním ocenenia Najtransparentnejší kraj na Slovensku úsilie Trenčianskej župy nekončí

V najnovšom rebríčku nezávislej organizácie Transparency International Slovakia zo septembra uplynulého roku si Trenčianska župa vyslúžila prvenstvo spomedzi všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Urobila tak nielen skokom z posledného miesta na prvú priečku, ale aj s náskokom 20% oproti druhému najtransparentnejšiemu kraju. Organizácia TIS Trenčiansky kraj označila za inšpiráciu aj pre ostatné vyššie územné celky.

Transparentnosť v praxi

Vo svojej snahe zvýšiť prehľadnosť o nakladaní s verejnými financiami či etickom správaní sa zamestnancov župného úradu TSK pokračuje aj po zisku ocenenia. Aj preto sa v piatok 12. januára 2018 vedenie samosprávneho kraja stretlo s tvorcami rebríčka a hodnotiteľmi transparentnosti žúp, aby sa z prvej ruky dozvedelo, v ktorých oblastiach existujú možné rezervy s potenciálom na zlepšenie. Sme veľmi radi, že TSK sa v mnohom inšpiroval aj naším rebríčkom transparentnosti krajov a zriadil na stránke sekciu Otvorená župa, kde zverejňuje množstvo informácií o svojej činnosti. Ďalšiu pozornosť odporúčame venovať aj spôsobu zverejňovania dokumentov, aby ich občania dokázali na stránke nájsť rýchlo a intuitívne. To je aj jedným z cieľov nášho hodnotenia transparentnosti krajov, podnietiť župy, aby sa ich obyvatelia dokázali čo najjednoduchšie dostať k dôležitým informáciám o hospodárení kraja, verejnom obstarávaní, výberových konaniach či predaji majetku. V konečnom dôsledku tak môže rásť aj ochota ľudí zapájať sa do správy vecí verejných aj na úrovni samosprávnych krajov,“ načrtol na pracovnom stretnutí projektový koordinátor TIS Michal Piško.

Trenčiansky samosprávny kraj bol v uplynulom hodnotiacom období TIS pochválený za systém zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr, za prehľadnú úradnú tabuľu či za zavedenie participatívneho-komunitného rozpočtu, s ktorým sa Slovensko na úrovni kraja stretlo po prvýkrát. „Na zvyšovaní transparentnosti TSK chceme systematicky pracovať a zlepšovať sa, aby ľudia cítili, že otvorenosť kraja je prioritou jeho vedenia. Radi by sme sa posunuli ďalej napríklad v transparentnosti organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to predovšetkým v prípade našich troch nemocníc. Rovnako nás teší aj ponuka na spoluprácu zo strany TIS pri ďalšom zlepšovaní etického správania sa župy,“ vyjadril svoj názor trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Diskusia na pracovnom stretnutí pokračovala možnými vylepšeniami pri zverejňovaní dokumentov v oblasti personalistiky, triedenia zmlúv či schvaľovania financií pre projekty v rámci dotačných schém samosprávneho kraja. Tieto i ďalšie oblasti vrátane etického kódexu župy budú patriť k tým témam, ktoré chce TSK s tímom TIS konzultovať aj naďalej pre zabezpečenie ešte väčšej otvorenosti samosprávneho kraja voči jeho obyvateľom.

Diskusia k článku