Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja je sfunkčnené

23. 11. 2017 Trenčiansky kraj
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja je sfunkčnené

Aj na druhom zasadaní Z TSK sa skladali slávnostné sľuby. Čestnú a svedomitú prácu v prospech obyvateľov kraja dodatočne pred plénom sľúbili opätovne zvolení poslanci Zuzana Máčeková (za okres Bánovce nad Bebravou) a Pavel Halabrín (za okres Myjava). Následne krajské zastupiteľstvo schválilo prednesenú správu Komisie mandátovej pri Z TSK.

V súlade so zákonom popri zastupiteľstve samosprávneho kraja pracujú aj jednotlivé komisie, ktoré slúžia ako poradný orgán krajského parlamentu. Uznesením Z TSK z roku 2014 bolo pri Z TSK zriadených osem komisií. Ich členmi sú v nadpolovičnej väčšine poslanci a na ich čele stojí predseda, zvolený taktiež z radov poslancov. Na druhom novembrovom rokovaní Z TSK sa rokovalo práve o zložení jednotlivých komisií, ako aj o menách predsedov, ktorí sa postavia na ich čelo. Za predsedu Komisie mandátovej bol zvolený poslanec Miroslav Žiak, predsedníčkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie sa stala Rudolfa Novotná, na čele Komisie pre rozpočet, financie a investície stojí Jozef Habánik, Komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu povedie Richard Takáč, Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu bude pracovať pod vedením Zuzany Máčekovej, Komisiu dopravy bude riadiť Jozef Stopka, Komisiu zdravotníctva a sociálnej pomoci Eva Bočincová a Komisiu legislatívno-právnu Tomáš Merašický. „Som rád, že sa takýmto spôsobom sfunkčnilo zastupiteľstvo, aby mohlo začať pracovať a aby poslanci mohli odborne rokovať o jednotlivých materiáloch, ktorých schválenie nás ešte tento rok čaká,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Odmeny krajských poslancov Trenčianskej župy v uplynulom období patrili k tým nižším spomedzi ostatných samosprávnych krajov. Po novom aj vzhľadom na niekoľkokrát zvyšovanú minimálnu mzdu poslanci za výkon svojho mandátu dostanú odmenu 550€, predsedovia komisií 600€. Benefity v podobe mobilných telefónov a notebookov nebudú žiadať od samosprávneho kraja (ako tomu bolo doteraz), ale zadovážia si ich priamo z poslaneckej odmeny. Za tento návrh hlasovalo 45 poslancov z prítomných 45.  Zároveň platí, že poslanci TSK, ktorí sú zároveň aj poslancami NR SR, už teraz poberajú minimálnu mzdu a poslanci TSK, ktorí sú zároveň primátori, resp. starostovia obcí budú minimálnu mzdu poberať po nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017.

Diskusia k článku