Za cenu MHD sa verejnosť zvezie aj modrým autobusom

21. 07. 2017 Trenčiansky kraj
Za cenu MHD sa verejnosť zvezie aj modrým autobusom

Za účelom efektívneho využívania verejných finančných prostriedkov TSK a mesta Trenčín sa zástupcovia oboch samospráv dohodli a uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín. Cieľom spolupráce je zvýšiť záujem občanov o využívanie „modrých“ a „červených“ autobusov v rámci krajského mesta Trenčín a pokúsiť sa presvedčiť občanov, aby nevyužívali tak často osobné autá, ale skôr autobus.

Cestujúci teda po novom v rámci mesta Trenčín môžu od júla 2017 v prímestskej autobusovej doprave („modré autobusy“) cestovať podľa platnej tarify MHD Trenčín. V praxi to znamená, že autobusy PAD budú na svojej trase, vedúcej cez územie mesta, po novom zastavovať aj na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a ľudí prepravovať za cenu podľa platného cenníka tarify MHD. Celkovo je v meste Trenčín 67 spoločných zastávok. „Trenčiansky samosprávny kraj vie pri rovnakých ekonomických oprávnených nákladoch previesť väčší počet cestujúcich a modré autobusy upraviť tak, aby boli pre verejnosť atraktívnejšími a stále rovnako komfortnými,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Tento spôsob prepravy potrvá do konca kalendárneho roka, kedy sa následne aj vyhodnotí. V prípade, že by sa preukázal v niektorom zo spojov PAD nárast počtu cestujúcich o viac ako 60, mesto na danej trase zriadi linku mestskej hromadnej dopravy.

Snaha o budovanie integrovaných dopravných systémov (IDS), čo je aj prípad vyššie spomínanej spolupráce, v mestách na Slovensku trvá už niekoľko rokov. Rozvoj miest, zmeny životného štýlu a flexibilita súkromných automobilov spôsobili nárast prepravy individuálnou dopravou. Trenčiansky samosprávny kraj preto vyvíja kroky pre zavedenie IDS v spolupráci s krajským mestom Trenčín, Žilinským samosprávnym krajom a dopravcami, pričom snahou vedenia TSK je zapojiť do IDS aj ostatné okresné mestá v rámci svojho regiónu.

Od zavedenia IDS v krajskom meste si TSK sľubuje skvalitnenie systému verejnej dopravy, čo znamená efektívnejšie vynakladanie verejných financií, zvýšenie počtu cestujúcich na úkor individuálnej dopravy, skvalitnenie dopravného prostredia v krajskom meste či znižovanie negatívneho dopadu na životné prostredie.

Diskusia k článku