Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi

05. 09. 2017 Trenčiansky kraj
Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi

Na Myjave zdravo v novej telocvični

Žiaci myjavského Gymnázia prišli v pondelok 4. septembra 2017 po letných prázdninách do kompletne zrekonštruovanej budovy. Stará budova gymnázia sa dočkala výmeny okien, vchodových dverí a komplexného zateplenia. Rekonštrukciou prešli aj vstupy do budovy. „Nebola to prvá, ani posledná investícia do Gymnázia na Myjave. Tento rok sme tu otvárali už nové multifunkčné ihrisko za 116 tis. eur a pamätám si aj otvorenie zrekonštruovaných prírodovedných laboratórií. Týmito projektmi chce Trenčiansky samosprávy kraj (TSK) splatiť modernizačný dlh voči tejto škole,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. Celková rekonštrukcia budovy školy, ktorú v novom školskom roku bude navštevovať 369 žiakov, stála TSK približne 208 tis. eur.

 

Len o pár metrov ďalej, na susednej Strednej priemyselnej škole (SPŠ), prestrihol trenčiansky župan spoločne s riaditeľom školy Andrejom Dugom pásku vo vynovenej telocvični. Investícia za viac ako 160 tis. eur zahŕňala výmenu palubovky, vymaľovanie priestorov telocvične, nové sedačky i sociálne zariadenia a strechu nad sociálnymi zariadeniami. Na májovom Zastupiteľstve TSK bola na tejto škole zároveň v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená modernizácia a inovácia moderného vzdelávania. Projekt bude zahŕňať rekonštrukciu výťahu, modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy, bezbariérový prístup do všetkých učební a dielní, či nákup sústruhov, frézok a vstrekovacieho lisu.

 

SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne v lete omladili za trištvrte milióna eur

Rekonštrukčné práce na budove školy starej približne 65 rokov začali v apríli tohto roku. Škola počas 5 mesiacov prešla kompletným zateplením, výmenou okien i vstupov do budovy školy, pribudlo nové ústredné kúrenie, plynová kotolňa a zmodernizované boli aj sociálne zariadenia. „Nové podmienky by mali prispieť k tomu, že študenti, učitelia a zamestnanci školy sa budú vo vynovenej škole cítiť lepšie, komfortnejšie a spokojnejšie. Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za tieto nové priestory, veľmi si ich vážime a budeme sa k nim správať tak, aby boli slušným, poučným a dôstojným prostredím pre všetkých tých, ktorí školu navštívia,“ povedal na otvorení nového školského roka zástupca riaditeľa školy Vladislav Rozvadsky.

 

Približne trištvrte milióna eur investoval TSK do školy v očakávaní, že na vykurovaní a prevádzke budovy sa počas vykurovacej sezóny ušetria finančné prostriedky. Po modernizácii školy sa odhaduje úspora až na 60%, či tomu tak bude, bude známe po prvej vykurovacej sezóne.

 

O energetickú úsporu sa župa postarala už aj na SOŠ v Považskej Bystrici

V rozpočte TSK na rok 2017 sa počítalo aj s projektom zníženia energetickej náročnosti na SOŠ v Považskej Bystrici. Zriaďovateľ školy na tento účel vyčlenil sumu 235 tis. eur. Škola z vlastných zdrojov zafinancovala 15 tis. eur, a tak celkové náklady na rekonštrukciu presiahli sumu 250 tis. eur.

 

S prácami na viac ako 40–ročnom objekte školy, ktorá od svojho vzniku až doteraz neprešla žiadnymi výraznými stavebnými zásahmi, sa začalo v máji tohto roku. Vybúrali sa pôvodné fasádne okná a dvere, nahradili ich nové plastové. A to nielen na hlavnej budove, ale aj v školskej jedálni. Okrem výmeny okien boli zateplené aj všetky vonkajšie steny budovy, vzhľad školy oživila aj nová fasáda. „Pôvodne sme sa uchádzali o peniaze z enviroprojektu, ten však nebol úspešný. Finančné prostriedky na rekonštrukciu veľkého rozsahu sme dostali od nášho zriaďovateľa,“ doplnil riaditeľ školy Ján Kunovský.

 

Takmer 600 študentov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa môže v novom školskom roku 2017/2018 tešiť na zrekonštruovanú telocvičňu. Táto škola je priekopníkom v systéme duálneho vzdelávania, do ktorého má zapojených spolu už 137 žiakov. Rekonštrukcia telocvične školy ubrala zo župnej pokladne viac ako 190 tis. eur. „Škola funguje veľmi dobre, pripravuje študentov pre potreby trhu práce, a preto Trenčiansky samosprávny kraj do nej investuje nemalé finančné prostriedky. Škola je zapojená v projekte, kde má možnosť získať eurofondy na rekonštrukciu dielní, ktoré sa na SOŠ strojníckej nachádzajú,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

 

Priaznivou správou, ktorá rezonovala počas otvorenia nového školského roka neboli len investície do škôl, ale aj fakt, že v nadchádzajúcom školskom roku 2017/2018 sa do projektu duálneho vzdelávania zapojí všetkých 20 stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je TSK. Medzi školami, ktoré pribudli do duálu sú aj spomínané SPŠ Myjava a SOŠ Považská Bystrica. 

Galéria k článku

Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi
Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi
Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi
Vynovené priestory a zrekonštruované telocvične za viac ako 1,5 mil. eur sa zaplnili žiakmi

Diskusia k článku