V župných knižniciach pribúdajú nové knižné tituly. Trenčianskej knižnici aj nový výťah

06. 02. 2018 Trenčiansky kraj
V župných knižniciach pribúdajú nové knižné tituly. Trenčianskej knižnici aj nový výťah

Trenčianska knižnica ponúkla o 8 tisíc knižných jednotiek viac

Rok 2017 patril v trenčianskej knižnici k rekordným. Ponuka rôznorodých žánrov podujatí, ktorých bolo počas roka 522, prilákala do priestorov knižnice takmer 12 700 návštevníkov. Celkovo si cestu do knižničných priestorov v Trenčíne v roku 2017 našlo viac ako 151 tisíc čitateľov. Pritiahnuť ich do knižnice pomohla napríklad aj modernizácia spoločenskej a multifunkčnej miestnosti. Z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa skvalitnilo ozvučenie, projekcia i svetelná technika. Vynovené priestory sa využívali najmä na stretnutia s osobnosťami kultúrneho života.

Prírastok nových kníh vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne predstavoval oproti roku 2016 viac ako 35%-ný nárast, čo je viac ako 8 tisíc nových knižničných jednotiek. „Knižničný fond bol rovnomerne dopĺňaný na všetkých pobočkách knižnice novinkami beletrie aj odbornej literatúry. Najžiadanejší boli autori oddychovej literatúry ako Dominik Dán, Jo Nesbo či Táňa Keleová – Vasilková, z odbornej literatúry sa najčastejšie požičiavali knihy z oblasti pedagogiky a manažmentu,“ prezradila najčastejšie výpožičky ľudí z knižničného fondu trenčianskej knižnice jej riaditeľka Gabriela Krokvičková. Fond obsahuje viac ako 221 tisíc kníh.       

Bezbariérový prístup do knižnice umožní nový výťah

Sprístupniť budovu VKMR na Jaselskej ulici všetkým čitateľom i návštevníkom bez rozdielu má v tomto roku nový výťah, ktorý pribudne na jej severo-západnej strane. Trenčianska župa za účelom bezbariérového sprístupnenia objektu knižnice doň zainvestuje viac ako 88 tisíc eur. Keďže priestor, v ktorom sa bude prístavba realizovať, je v letných mesiacoch využívaný ako letná čitáreň a čiastočne počas roka ako prístup a parkovanie k objektu, súčasťou plánovanej modernizácie sú aj stavebné a sadové úpravy na nádvorí. Okrem základnej priestorovotvornej výsadby tu pribudne aj mestský mobiliár. Naplánované zmeny nielenže skultúrnia prostredie s ohľadom na využitie letnej čitárne, ale dotvoria druhý zo vstupov do budovy knižnice. 

Vlastný časopis aj čítanie na neobvyklých miestach. Aj to ponúkla považskobystrická knižnica 

Považskobystrická knižnica v Považskej Bystrici zorganizovala v roku 2017 celkom 510 kultúrno-spoločensko-vzdelávacích podujatí, takmer tridsiatka bola zameraná na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Okrem nich privábil ľudí do knižnice aj jej knižničný fond, ktorý ku koncu roka obsahoval viac ako 83 tisíc knižných jednotiek. Návštevnosť v minulom roku presiahla viac ako 65 tisíc ľudí.

Nemenej tradičné podujatie z dielne knižnice bolo napríklad čítanie kníh od rôznych autorov, ktoré si čitatelia v rámci druhého ročníka medzinárodného projektu Noc literatúry mohli vychutnať na neobvyklých miestach mesta Považská Bystrica. Na týchto nezvyčajných a bežne neprístupných miestach sa tiež konali prednášky s historikmi, staršími obyvateľmi či bývalými zamestnancami.

Bibliotéka v okresnom meste sa môže pochváliť aj vydávaním vlastného časopisu. „Začali sme vydávať časopis-občasník Knihárik, v ktorom verejnosti umožňujeme nahliadnuť do „kuchyne“ knižnice: poskytujeme informácie o konaných podujatiach, dávame do povedomia verejnosti kolegyne, ktoré píšu poéziu a prózu, hrajú divadlo, zúčastňujú sa rôznych celoslovenských súťaží. V časopise tiež dostávajú priestor aj regionálne osobnosti,“ uviedla riaditeľka knižnice Považskej knižnice v Považskej Bystrici Ivana Knappová.

O hrôzach koncentračného tábora porozprávala v Hornonitrianskej knižnici posledná žijúca Prievidžanka

Každoročné čísla návštevnosti či zorganizovaných podujatí sa podarilo prekonať aj v poslednej župnej knižnici. „V roku 2017 sme pripravili pre našich návštevníkov všetkých vekových kategórií 413 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 9 105 účastníkov,“ priblížila riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Viera Masaryková. V minulých rokoch sa bežná návštevnosť 300-400 podujatí počas roka sa pohybovala nad úrovňou 8 tisíc ľudí. Knižničnému fondu bibliotéky na hornej Nitre pribudlo oproti roku 2016 celkom 1 151 prírastkov – nových kníh.

Cestu do knižnice si v rámci aktivít knižnice našli aj významní spisovatelia a osobnosti kultúry. Pozvanie na podujatie zaradené v projekte História na dlani – s podtitulom Po hrôzach vojny či Holokaust prijala okrem iných aj posledná žijúca Prievidžanka Ružena Becková, ktorá hrôzy koncentračného tábora prežila na vlastnej koži. Ďalšie podujatie Knižné hody prinieslo zase pre zmenu kreatívne kurzy maľovania so žiakmi Špeciálnej školy internátnej, čítanie s prievidzskou primátorkou či regionálnymi spisovateľmi a poetmi. Proces deinštitucionalizácie, ktorý župa podporuje, našiel odozvu aj na pôde knižnice. Tá spolu so školskými knižnicami ukázala svoje veľké srdce opätovnou účasťou v projekte Záložka spája školy. Nádherné záložky do kníh v priestoroch knižnice vyrábali zdravotne postihnutí študenti z Praktickej školy spolu so všestrannou umelkyňou Vandou Rozenbergovou.           

Župné knižnice sa spolu v roku 2017 podpísali pod organizáciu 1 445 podujatí, ich celková návštevnosť sa v roku 2017 pohybovala na úrovni viac ako 225 tisíc ľudí.       

Diskusia k článku