Úradná tabuľa priniesla župe prvenstvo v transparentnosti

20. 11. 2017 Trenčiansky kraj
Úradná tabuľa priniesla župe prvenstvo v transparentnosti

V posledných troch zverejnených rebríčkoch transparentnosti žúp (2011, 2013, 2015), ktoré zverejnila TIS, obsadil Trenčiansky samosprávny kraj vždy posledné miesto. Táto skutočnosť naštartovala nové vedenie kraja k ráznym krokom. Otvorenosť a transparentnosť voči verejnosti sa stala prioritou župy. Pri zostavovaní rebríčka transparentnosti žúp TIS vychádzala z hodnotenia 11 oblastí, 117 indikátorov a z 10 typov zdrojov dát. Najväčšiu pochvalu si vyslúžila elektronická úradná tabuľa TSK.

Elektronická tabuľa TSK je v podstate obrazom fyzickej tabule, ktorá sa nachádza pred Úradom TSK. Jej pridaná hodnota oproti tej fyzickej spočíva v zverejňovaní informácií a dokumentov z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja (OvZP), nakoľko týmito informáciami fyzická tabuľa nedisponuje. Prvým krokom, ako sa návštevník webového sídla www.tsk.sk dostane k informáciám z elektronickej úradnej tabule, je priamy preklik s rovnomenným názvom „Úradná tabuľa“. Druhou možnosťou je nižšie pod Aktuálnymi správami možnosť kliknúť na Oznámenia a dokumenty.

V elektronickej úradnej tabuli sa nachádzajú všetky informácie z oblastí, ktoré má TSK vo svojej kompetencii. Občan tu môže nájsť zverejňované činnosti zamestnancov TSK (napríklad odpredaje majetku či ponuky na voľné pracovné miesta) i niektoré informácie týkajúce sa OvZP. Verejnosť má vďaka úradnej tabuli k dispozícii prehľad dôležitých úradných dokumentov. Taktiež sú tu zverejnené povinne zverejňované dokumenty, ako sú objednávky, faktúry a zmluvy, ktoré sú zároveň aj navzájom previazané, takže nie je problém ľahko nájsť súvisiace faktúry či objednávky. „Trenčianska župa začala na svojej stránke zverejňovať množstvo dovtedy neprístupných materiálov. Na stránke sa začali pravidelne objavovať zápisnice z komisií, registre investičných akcií, priebeh a výsledky verejných obchodných súťaži na predaj a prenájom majetku, zoznamy pridelených dotácií či iné informácie. Tieto dokumenty predtým na stránke župy chýbali, viaceré samosprávne kraje ich doposiaľ nezverejňujú vôbec,“ uviedol Michal Piško z TIS.

Na záver treba  pripomenúť, že všetky zverejnené informácie ostávajú na webovom sídle uschované v rámci pomyselného archívu. Nakoľko informácie obsahujú dátumy zverejnenia je ľahko rozpoznateľné, či sú aktuálne alebo nie.

Prvé miesto pre Trenčiansky samosprávny kraj v rebríčku transparentnosti žúp nie je dielom náhody alebo šťastia. Za všetkým stojí úprimnosť a svedomitá práca zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom byť župou pracujúcou pre občanov kraja. Ďalšou výzvou TSK v krátkej budúcnosti bude stransparentnenie organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

 

Diskusia k článku