TSK v roku 2018 zvyšuje mzdy opatrovateľkám, kuchárkam i cestárom

18. 12. 2017 Trenčiansky kraj
TSK v roku 2018 zvyšuje mzdy opatrovateľkám, kuchárkam i cestárom

Hovoríme o kuchárkach v školských jedálňach či upratovačkách v školách, o opatrovateľkách v zariadeniach sociálnych služieb s nepretržitou prevádzkou, či o cestároch, ktorí stav ciest monitorujú nepretržite. Riešiť situáciu s nízkym platovým ohodnotením sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rozhodol už v roku 2016. Odvtedy popri pravidelnej valorizácii platov v rámci Vyššej kolektívnej zmluvy župa zvyšuje mesačné ohodnotenie týchto zamestnancov aj nad jej rámec. V roku 2018 tak urobí až o 50 € mesačne.

Sociálne služby nepoznajú sviatky ani víkendy

Kým v roku 2016 si o 15 € mesačne zo župného rozpočtu prilepšili odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb, tento rok to bolo už 30 € pre všetkých bez rozdielu. Vo zvyšovaní platového ohodnotenia nad rámec valorizácie platov, ktorá budúci rok dosiahne výšku 4,8%, kraj pokračuje aj v roku 2018. Plat všetkým odborným zamestnancov, ale aj obslužnému personálu v týchto zariadeniach zvýši o 50 € mesačne. Rovnako urobí aj v prípade nepedagogických zamestnancov v školách a v prípade zamestnancov na úseku dopravy. Z bežného rozpočtu si na tento účel vyčlenil takmer 1,5 mil. €. „Týmto krokom si chceme nielen udržať zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj motivovať nových ľudí na prácu v týchto oblastiach. Zároveň chceme dať všetkým týmto ľuďom najavo, že ich prácu si vážime a že si zaslúži byť ohodnotená,“ komentoval pravidelné zvyšovanie miezd trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Ohodnotenie nedocenenej práce nepedagogických zamestnancov, zamestnancov v sociálnych službách a na úseku dopravy sa tak TSK rozhodol riešiť prostredníctvom financií z vlastného rozpočtu. „Títo ľudia sú veľmi vďační, že ich neľahkú prácu si niekto všimol a pristúpil zodpovedne k tomu, aby nemali len dobrý pocit z práce, ktorú vykonávajú s láskou k postihnutým ľuďom, ale aby dokázali zabezpečiť aj potreby svojich rodín,“ uviedla na margo zvyšovania platov vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.

Diskusia k článku