Návštevnosť Trenčianskeho kraja rastie, za prvý polrok 2017 ho navštívilo 172 660 turistov

12. 09. 2017 Trenčiansky kraj
Návštevnosť Trenčianskeho kraja rastie, za prvý polrok 2017 ho navštívilo 172 660 turistov

Presný počet turistov, ktorí navštívili trenčiansky región v prvej polovici roku 2017, sa vyšplhal na číslo 172 660, čo predstavuje o 32 842 návštevníkov viac ako v prvom polroku 2016. V porovnaní s ostatnými krajmi, je Trenčiansky kraj v návštevnosti na 5. mieste, predbehol aj susedný Trnavský a Nitriansky kraj či dokonca Košický kraj. Pozitívom je aj skutočnosť, že turisti strávili v Trenčianskom kraji viac nocí, počet prenocovaní sa v prvom polroku 2017 zvýšil takmer o 14 % v porovnaní s minulým rokom. Nárast turistov sa prejavil aj na zvýšených tržbách za ubytovanie, ktoré v prvom polroku 2017 predstavovali sumu 16 130 273 eur, čo je nárast o 3 520 902 eur v porovnaní s prvým polrokom 2016.

 

Čo sa týka počtu lôžok, náš kraj bol v minulom roku jediný, kde došlo k zvýšeniu kapacít o 278 lôžok v porovnaní s rokom 2015. Vo všetkých ostatných slovenských krajoch došlo v roku 2016 k výraznému poklesu. V tomto polroku počet lôžok stúpol až o 688, na porovnanie v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji počet lôžok klesol.  V Prešovskom kraji, ktorý je dlhodobo jedným z najnavštevovanejších regiónov, klesol počet lôžok až o 1 073,“ vysvetlila Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.

Turistov na návštevu Trenčianskeho kraja lákajú najmä kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a v Nimnici. Každoročne sa zvyšuje aj návštevnosť hradov a hradných zrúcanín v kraji. Nie nadarmo sa hovorí, že Trenčiansky kraj je krajom hradov, zámkov a legiend. Okrem potenciálu v oblasti kúpeľníctva a kultúrneho historického dedičstva má kraj predispozície aj na rozvoj turistiky a objavovanie prírodných krás ako napr. Manínska či Haluzická tiesňava. Do popredia sa dostáva aj agroturizmus, salašníctvo, či cykloturistika.

Zvyšovanie návštevnosti a propagácia turisticky atraktívnych miest Trenčianskeho kraja je hlavným cieľom KOCR Trenčín región. Od svojho založenia v roku 2015 už KOCR realizovala viacero úspešných projektov. „Vytvorili sme moderný turisticko-informačný portál, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre tých, ktorí chcú navštíviť náš kraj. Na portáli www.trencinregion.sk nájdu turisti tipy na ubytovanie, stravovanie, relax v kúpeľoch, športové vyžitie či prehľad kultúrnych podujatí. Plánovanie výletu v regióne im uľahčí aj prehľadná interaktívna mapa. Podrobným informovaním o turistickej ponuke v regióne chceme upriamiť pozornosť aj na menej navštevované, novo sprístupnené a zabudnuté miesta v kraji a podporiť ich rozvoj. Turistické novinky sú dostupné na web stránke, facebook fanpage, ale aj v dvojmesačníku Trenčín región, ktorý sa teší veľkej obľube,“ dodal Juraj Gerlici, predseda KOCR Trenčín región.

S podobným zámerom a online propagáciou turistickej ponuky prichádza aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), ktoré spúšťa inovovaný turistický portál www.slovakia.travel. Turistické produkty všetkých slovenských regiónov spojí do jedného miesta a uľahčí plánovanie dovolenky na Slovensku. Pobyt turistom na Slovensku spríjemní aj národná turistická karta, spustenie ktorej je v prípravnej fáze. Karta má potenciál poskytnúť turistom zľavy nielen v jednom regióne, ale naprieč celým Slovenskom. Cestovatelia sa tak nemusia zaťažovať množstvom regionálnych zľavových kartičiek a konkrétnu ponuku či zľavu daného regiónu získajú vďaka jednej karte.

KOCR Trenčín región úzko spolupracuje so Sekciou cestovného ruchu MDV SR či už pri napĺňaní celoslovenského turistického portálu informáciami o Trenčianskom kraji alebo pri iných projektoch. V tomto roku KOCR Trenčín región po prvý krát získala dotáciu z MDV SR vo výške 51. 358,- eur na podporu rozvoja cestovného ruchu v kraji. „KOCR Trenčín región sa napriek svojej krátkej 2-ročnej činnosti zaradila medzi úspešne fungujúce krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku. Svojimi aktivitami dokazuje, že jej existencia má v kraji opodstatnenie a prináša pozitívne výsledky, ktoré sa prejavujú na zvyšovaní návštevnosti trenčianskeho regiónu,“ potvrdila Martina Fondrková, riaditeľka odboru destinačného manažmentu, Sekcia cestovného ruchu MDV SR.

 

Diskusia k článku