K volebným urnám v Trenčianskom kraji pristúpilo takmer 130 tis. voličov

13. 11. 2017 Trenčiansky kraj
K volebným urnám v Trenčianskom kraji pristúpilo takmer 130 tis. voličov

Správu o výsledkoch volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali v utorok 4. novembra 2017, podala predsedníčka krajskej volebnej komisie Marta Šajbidorová. „Počet volebných obvodov, ako aj volebných komisií bol 9. V zozname voličov je zapísaný počet 493 851 voličov, pričom na hlasovaní sa zúčastnilo 129 996. Na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 7 kandidátov, na post poslancov bolo 275 kandidátov,“ uviedla predsedníčka komisie s tým, že na nasledujúce volebné obdobie si obyvatelia do krajského parlamentu volili 47 zástupcov. V Trenčianskom samosprávnom kraji bolo vytvorených 646 okrskov, pričom najvyššiu volebnú účasť zaznamenali v okrese Púchov, najnižšiu v okrese Myjava.

Zo 47-členného krajského parlamentu bolo 29 poslancov zvolených opätovne, zvyšok, teda 18 poslancov, tvoria takpovediac nové tváre. Na poslaneckých stoličkách po novom sedí 11 žien, čo je o 2 menej ako v uplynulom volebnom období. S počtom 62 807 platných hlasov post župana Trenčianskeho samosprávneho kraja obhájil Jaroslav Baška.

Po úvodnej informačne nasýtenej časti zasadnutia nasledovalo samotné zloženie sľubu, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu/poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Sľub volených zástupcov zaväzuje konať pri výkone svojej funkcie tak, ako to vyžadujú záujmy občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po zložení sľubu bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja dekorovaný reťazou predsedu TSK a spolu s poslancami si prevzal osvedčenie o zvolení. Neprítomní poslanci Zuzana Máčeková a Pavel Halabrín zložia sľub na nasledujúcom zasadnutí Zastupiteľstva TSK. „Ešte raz chcem poďakovať všetkým tým, ktorí 4. novembra prišli voliť, za ich účasť a za ich hlasy. Tohtoročných volieb sa zúčastnilo o 9% viac voličov, ako tomu bolo pred 4 rokmi, čo ma naozaj teší, pretože TSK mal v tom čase najnižšiu volebnú účasť. Pevne verím, že účasť po tomto 5-ročnom období bude ešte vyššia. Zo 47-členného zastupiteľstva je viac ako tretina členov nových. Preto verím, že sa nám zastupiteľstvo podarí čo najskôr sfunkčniť  a rokovať o tom, čo budeme v najbližšom období pre prospech obyvateľov kraja robiť. V pléne sú zvolení starostovia, primátori, poslanci Národnej rady SR, riaditelia škôl, učitelia i uznávaní lekári, preto si myslím, že budeme spoločne veľmi dobre fungovať,“ prihovoril sa prítomným staronový župan Trenčianskeho kraja. So svojím príhovorom ďalej vystúpila poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková, predsedníčka krajskej volebnej komisie Marta Šajbidorová, riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ján Gramata a riaditeľka Sociálnej poisťovne v Trenčíne Zdenka Tvrdá.

Kompletný zoznam zvolených poslancov do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja nájdete zverejnené na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční budúci pondelok 20. novembra 2017.

Diskusia k článku