VIANOČNÝ CIMBALOVÝ KONCERT

22. 11. 2017 Pozvánky
VIANOČNÝ CIMBALOVÝ KONCERT

V stredu 6. decembra 2017 o 16.30 na koncerte v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne vystúpia cimbalisti ─ detskí zanietenci hry na cimbal zo ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, poslucháči Konzervatória J. L. Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako aj profesionáli, ktorí budú prezentovať výnimočnosť tohto nástroja.

Vianočný cimbalový koncert predstaví cimbal ako majstrovský nástroj, ktorý môže zaznievať aj samostatne. V cimbalovom prevedení na koncerte zaznie zmes hudobných žánrov, ktoré vyústia v závere koncertu do sviatočnej predvianočnej atmosféry, ktorú umocní vystúpenie ženského tria KRAJKA a kapely Fascination band.

Záštitu nad koncertom prijal sólista umeleckého súboru Lúčnica a predseda Slovenskej cimbalovej asociácie Mgr. art. Martin Budinský,
ArtD. Vďaka podpore Klubu darcov Trenčianskej nadácie a hlavnému organizátorovi Trenčianskemu osvetovému stredisku v Trenčíne, bude
podujatie výnimočným hudobným zážitkom v čase adventu. Vstup na podujatie je voľný.

Diskusia k článku