Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány

17. 05. 2012 Pozvánky
Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány

Hrad Beckov, jedna z najimpozantnejších  národných kultúrnych pamiatok (NKP) Slovenska v sobotu 19. mája 2012 o 09:00 hodine otvorí svoje brány širokej návštevníckej verejnosti opäť po dvoch rokoch, počas ktorých bola pre verejnosť zatvorená z dôvodu realizácie projektu  prvej etapy komplexnej rekonštrukcie NKP, financovaného zo zdrojov z prostriedkov fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu, Obce Beckov a členov Záujmového združenia Hrad Beckov. Realizovaná prvá etapa komplexnej rekonštrukcie vo významnom rozsahu prispela k obnove objektov dolnej časti NKP, najmä vstupného areálu, hradieb, Delovej bašty, hradnej studne, ale aj k vybudovaniu infraštruktúry a inžinierskych sietí, čo prispelo k podstatnému zlepšeniu podmienok pre pohyb a pobyt návštevníkov v areáli NKP. V rámci projektu boli postavené  remeselné domčeky na mieste archelogickým výzkumom potvrdených hospodárskych budov,  ktoré boli v stredoveku súčasťou dolného nádvoria hradu. Ich interiéry sú teraz určené pre muzeálne expozície a výstavy. Exteriér dolného nádvoria dotvára pódium pre prezentáciu šermiarskeho umenia, dobovej hudby a realizáciu umeleckých vystúpení a kultúrnych programov. Dolné nádvorie je aj múzeom „pod holým nebom“,  kde sa môžu návštevníci oboznámiť so stredovekou bojovou technikou, zbraňami a ďalšími zaujímavými historickými predmetmi. V areáli horného hradu sa v roku 2011 uskutočnila prvá etapa rekonštrukcie hradnej Kaplnky zo zdrojov štátneho rozpočtu. V prácach na jej obnove sa ďalej pokračuje s cieľom vytvoriť v čo najkratšom čase pôsobivé priestory pre konanie svadobných a príležitostných cirkevných obradov.


       Záujmové združenie Obce Beckov a podnikateľských subjektov HRAD BECKOV  , z iniciatívy ktorého bol pripravený projekt komplexnej „Obnovy NKP Hrad Beckov a jej využitia ako centra zachovania kultúrneho dedičstva“, ktorej prvá etapa bola v apríli t. r. úspešne ukončená, sa usiluje popri vlastnom financovaní o získanie ďalších finančných zdrojov z EÚ na pokračovanie  realizácie rekonštrukcie NKP v záujme  zabezpečenia výsledného cieľa – komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrad Beckov.


      V sezóne 2012, ktorú odštartuje znovuotvorenie hradu v sobotu 19. mája 2012 má Hrad Beckov pre svojich návštevníkov pripravený bohatý program. Hneď po otvorení hradu, i počas ďalších, väčšinou víkendových dní pod názvom „Život na stredovekom hrade“ si môžu návštevníci urobiť „výlet do stredoveku“ – pri návšteve hradu môžu poznávať nielen jeho históriu, ale aj prežívať chvíle súbojov stredovekých bojovníkov, obdivovať prácu remeselníkov, alebo ochutnať výrobky kuchyne jeho niekdajších obyvateľov. Osobitná pozornosť je v programe venovaná deťom. Známa postavička z povestí o hrade - šašo kniežaťa Stibora Becko, podľa mena ktorého bol podľa povesti hrad pomenovaný, sa bude pravidelne „venovať“ deťom v dňoch s názvom „Becko deťom“ s vystúpeniami, súťažami a kurzami stredovekých zručností pre deti. Deťom budú patriť aj pravidelné „Divadelné nedele“ s vystúpeniami bábkových a divadelných súborov pre deti. Letné piatkové večery sú pripravené najmä pre milovníkov filmového umenia, ktorí si v „Letnom kine“ priamo na hrade môžu pozrieť zaujímavé filmy. Súčasťou aktivít organizovaných na hrade budú samozrejme aj viaceré tematicky zamerané podujatia ako koncerty, divadelné predstavenia a pod.. Hrad sa po dvojročnej prestávke začiatkom júla opäť stane dejiskom Beckovských slávností s tradičnými stredovekými bojovými scénami a bohatým sprievodným programom. Na hrade sa bude konať „Trh starých remesiel“ a ďalšie podujatia, ktoré sa budú viazať najmä na ľudové zvyky, tradície a významné cirkevné a historické sviatky. Hrad tiež poskytuje atraktívny priestor a podmienky pre koncerty a vystúpenia, ako aj organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre organizácie a spoločnosti, s pestrou gastronómiou a programom, ktoré poskytujú príležitosť stráviť príjemné a výnimočné chvíle v magickej atmosfére stredoveku.
           

HRAD BECKOV

...tu prítomnosť dýcha minulosťou...

príďte  sa nadýchnuť

 

Slávnostné otvorenie hradu uzavretého takmer dva roky z dôvodu rekonštrukcie.

PROGRAM:


1. 11:00 – 12:50 – Vyhlásenie Lukostreleckého turnaja vojvodu Stibora
2. 12:00 – Pozvanie na prehliadku hradu sprievodcom
3. 13:00 – 13:10 – Výstrel z dela, oficiálne otvorenie podujatia
4. 13:10 – 13:45 – Vystúpenie skupiny so šermiarskou divadelnou scénkou
5. 13:45 – 14:00 – Krátky príhovor historika / heraldika
6. 14:00 – 14:15 – Živá Dobová hudba
7. 14:15 – 14:30 – Dobové brušné tance - tanečná skupina ISHTAR
8. 14:30 – 14:45 – Živá dobová hudba
9. 14:45 – 15:30 – Turnaj majstra kováča – hod nákovou, verzia pre ženy a deti – hod prachovou perinou
10. 14:45 – Pozvanie na prehliadku hradu sprievodcom
11. 15:30 – 15:45 – Vyhlásenie víťazov v turnaji majstra kováča aj lukostreleckého turnaja
12. 15:45 – 16:30 – Dva krátke vstupy so šermiarskou scénkou a prednáškou o šerme
13. 16:30 – 16:45 – Krátka prednáška kováča – Výrobné technológie v stredoveku
14. 16:45 – 17:00 – Dobové brušné tance - tanečná skupina ISHTAR
15. 17:00 – Pozvanie na prehliadku hradu sprievodcom
16. 17:05- 17:45 – Dobová folklórna skupina Vrbovské Vŕby
17. Prekvapenie na záver

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Počas dňa – stánok so suvenírami, stánok s občerstvením


Ďalšie celodenné atrakcie pre divákov :
1. Streľba z lukov
2. Dobová hudba na hornom hrade
3. Dobová kuchyňa s ochutnávkou
4. Predvádzanie Manuskriptára
5. Stánok s medovými výrobkami a medovinou
6. Stánok s dobovým cínovým riadom a dobovým sklom
7. Kováč a kováčska vyhňa
8. Ohrady s domácimi zvieratami
9. Vozenie detí na koni 

 

Bližšie informácie na  www.hrad-beckov.sk

Galéria k článku

Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány
Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány
Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány
Hrad Beckov v sobotu 19. mája 2012 po dvoch rokoch opäť otvorí svoje brány

Diskusia k článku