48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

07. 02. 2017 Kultúrne podujatia
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jedinou galériou výtvarného umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohatá a plodná história presahujúca štyridsaťosem rokov existencie sa prejavila na vyhranenej profilácii, ale i na vysokom odbornom kredite, ktorý prekračuje nielen územie regiónu, ale i celej krajiny. Vznik tejto inštitúcie sa datuje do roku 1969, teda rok po smrti Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno nesie i trenčianska galéria.

Pri tejto príležitosti galéria pripravila sprievodné podujatie s názvom Máme narodeniny. V nedeľu 5. februára prekročilo brány galérie viac ako 130 návštevníkov. Pripravený bol sprievodný program, tvorivé dielničky pre deti, komentované prehliadky výstav, krst novej publikácie Hry s umením II. a vstup do galérie bol celý deň zdarma.

" Týmto podujatím sme chceli priblížiť činnosť galérie verejnosti. Pripravili sme popoludnie plné aktivít pre malých aj veľkých. Snažíme sa prilákať verejnosť a oboznámiť návštevníkov, že galériu čaká za dva roky významné 50. výročie, na ktoré sa už teraz pripravujeme. Zároveň sme chceli upriamiť pozornosť na nové výstavy. Takého podujatie sa konalo v galérii prvýkrát a počet návštevníkov svedčí o tom, že bolo úspešné " uviedla riaditeľka GMAB Mgr. art.  Barbora Varga Petríková.

Okrem spomínaného výročia sa vo štvrtok 2. februára  v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne konala prvá vernisáž v tomto roku. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny a preto galéria pripravila hneď dve výstavy s folklórnou tematikou.

Výstava s názvom Sedemdesiat sukieň mala prezentuje tvorbu viac ako 50 autorov. Väčšina diel pochádza z galerijného depozitu. Zároveň je výstava doplnená o aktuálne diela slovenských autorov, ktorí spracovávajú folklórnu tematiku. Koncepciu výstavy má na starosti kurátorka Mgr. Radka Nedomová. Tá sa venovala téme zobrazovania ženy ako múzy, nevesty, matky . . . Výstava je doplnená o zaujímavé sprievodné texty, ktoré dávajú výstave edukačný charakter. Na výstave môžete vidieť maľby, fotografie, sochy, nové média, výšivky . . . A známe mená ako J. Alexy, Ľ. Fulla, J. Kostka , M. Laluha, M. Medvecká , V. Kompánek, R. Moško . . .

Druhá výstava fotografky Petry Lajdovej pod názvom “SLOVENSKÁ RENESANCIA” s podtitulom “Keď krása vychádza na svetlo” prezentuje 20 veľkoformátových fotografií. Fotografka touto výstavou vzdáva úctu našim predkom, kultúrnemu dedičstvu a všetkým, ktorí sa venujú osvete, etnologickým prieskumom a uchovávaniu ľudovej kultúry. Výstava je zároveň doplnená o originálne čepce a party z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Aktuálne výstavy si môžete pozrieť do 26. marca. 

Galéria k článku

48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
48. výročie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Diskusia k článku