Sociálna poisťovňa pozýva zamestnávateľov na semináre

30. 04. 2015 Krátke správy
Sociálna poisťovňa pozýva zamestnávateľov na semináre

Ako sa vyvarovať chýb v mesačných výkazoch a registračných listoch

Sociálna poisťovňa pripravila novú sériu podujatí pre zamestnávateľov, ktoré sa uskutočnia v máji 2015. Cieľom stretnutí je pomôcť zamestnávateľom pri plnení si zákonných povinností voči Sociálnej poisťovni a prispieť k tomu, aby sa vyhli chybám v elektronicky posielaných mesačných výkazoch a registračných listoch. Za prvé tri mesiace roku 2015 výrazne narástol počet týchto chýb a pre zamestnávateľov môžu z nich vyplynúť pokuty a penále. Len za prvý štvrťrok 2015 opravili zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne u zamestnávateľov pri kontrole spolu 8 324 chýb v registračných listoch (RLZ a RLFO) a ďalších 55 343 chýb v mesačných výkazoch poistného a výkazoch poistného (MVP/VP). Počet chýb zamestnávateľov od začiatku roka rastie – v januári bolo pri kontrolách opravených 2 079 chýb v registračných listoch a 11 521 v spomínaných výkazoch; vo februári to bolo 3 004 v RLZ a RLFO a 20 049 chýb v MVP/VP a v marci opravili zamestnanci pobočiek pri kontrolách až 3241 chýb v RLZ a RLFO a ďalších 23 773 v MVP/VP.

Okrem pripravovaných seminárov môžu zamestnávatelia otázky správneho postupu pri registrácii svojich zamestnancov a plnení si odvodových povinností konzultovať aj priamo v pobočkách, telefonicky či mailom prostredníctvom Informačno-poradenského centra alebo v rámci podpory pre elektronické služby. Mnohé užitočné informácie nájdu aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Chyby zamestnávateľov pri platení poistného.

Prvé termíny seminárov Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke www.socpoist.sk v časti Pobočky Sociálnej poisťovne informujú.

Diskusia k článku