Euro Mustra s.r.o.

Produkčná spoločnosť Euro Mustra predstavuje profesionálne zoskupenie kreatívnych odborníkov v oblasti audiovizuálnej produkcie. Zákazníkom ponúkame kompletný servis- od návrhu, cez realizáciu diela až po postprodukčné práce. Zameriavame sa predovšetkým na výrobu audiovizuálnych diel a organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií rozmanitého druhu. Naše kvality potvrdzujú aj také úspešné realizácie ako napríklad festival Východná 2009 ( 2.200 účinkujúcich, 30.000 návštevníkov), každoročné dovzdávanie Ceny ministra za kultúrny čin roka, či propagačné DVD pre Štátny komorný orchester. Klientská základňa tvorená silnými menami ako Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Národne osvetové centrum, Kysucká kultúrna nadácia, alebo Štátny komorný orchester podáva potenciálnemu zákazníkovi dostatočné referencie o kvalite nášho rukopisu. Garanciu profesionálneho výsledku akéhokoľvek projektu predstavuje kvalifikovanosť každého člena nášho tímu, ktorých odborné vzdelanie v danej oblasti je samozrejmosťou.


Kontaktné údaje


Fakturačné údaje

  • Obchodné meno:
  • Euro Mustra s.r.o.
  • Sídlo:
  • Pod Brezinou 44, 911 01 Trenčín
  • IČO:
  • 36295663